Amsterdam in Beweging

Amsterdam in beweging voor Jezus Christus (Aib) is een partnerschap van kerken in groot-Amsterdam die ernaar verlangen de stad in beweging te zien voor Jezus Christus.

Sinds 2002 wordt door de gemeenten die bij Aib horen steeds nauwer samengewerkt. De overtuiging ontstond dat kerken die inhoudelijk zo dicht bij elkaar staan, geroepen zijn samen op te trekken in het eren van God en het getuigen van Jezus Christus in groot-Amsterdam. In de loop van de jaren is er samenwerking ontstaan op tal van praktische terreinen: voorgaan in elkaars erediensten, jongerenwerk, cursussen, toerusting, gezamenlijke bezinning, etc.

Zie voor meer informatie over visie en karakter van het partnerschap, en voor verwijzing naar de deelnemende kerken en projecten de website van Amsterdam in Beweging.

2006-2019 - colofon - anbi