Huiskringen

Huiskringen zijn kleine groepen van gemeenteleden die eens in de twee weken thuis bij elkaar komen. De bedoeling van de huiskring is om elkaar te bemoedigen, samen te groeien in geloof en om gezellig samen te zijn.

2006-2019 - colofon - anbi