De gemeente van de Tituskapel is een dynamische stadsgemeente met een continue toestroom en uitstroom van (vooral jonge) creatieve mensen. Veel mensen komen binnen, blijven een tijd(je) en vertrekken weer. Voor een groot deel zijn nieuwe leden voor het eerst zelfstandig lid van een gemeente. Het grootste deel van de gemeente is jonger dan 40 jaar en relatief hoog opgeleid. Veel mensen zijn (nog) alleengaand. Er is een kleine, maar markante groep ouderen.

Onze leden wonen verspreid over verschillende wijken in de stad Amsterdam, voornamelijk in De Baarsjes, Oud Zuid, Slotervaart/Overtoomseveld, Bos en Lommer, Osdorp, De Aker, Geuzenveld en Slotermeer. Ook wonen er leden in Badhoevedorp. Om contact met elkaar te houden en elkaar te stimuleren in geloof en leven is de gemeente verdeeld in kringen die elkaar door de week aan huis ontmoeten.

De gemeente heeft gereformeerde wortels. Ze maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en krijgt het grootste deel van de nieuwe leden uit die kerken. Ambtsdragers onderschrijven de gereformeerde belijdenissen en spreken in die zin, maar op een open, creatieve manier. De gemeente is op zo’n manier kerk dat haar gereformeerde leer en spiritualiteit verrijkt kunnen worden vanuit de charismatische traditie en vanuit andere vormen van eigentijds christen zijn.

2006-2019 - colofon - anbi