Visie

Het is het verlangen van de gemeente van de Tituskapel Amsterdam in beweging te zien voor Jezus Christus tot eer van God de Vader in de kracht van de heilige Geest.

Missie

De gemeente van de Tituskapel wil er in afhankelijkheid van God aan bijdragen dat Amsterdam in beweging komt voor Jezus Christus door in woord en daad van hem te getuigen en door elkaar en anderen uit te nodigen mee te doen in

  • feestelijke verering van de levende God in lofprijzing en gebed,
  • stimulerende verkondiging van zijn goede boodschap,
  • gericht onderwijs, bemoediging en pastoraat,
  • daadwerkelijke zorg (diaconaat),
  • dankbare viering van avondmaal en doop.
2006-2019 - colofon - anbi