Wij geloven in
God de Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Verlosser.
En in de Heilige Geest, de Trooster.

2006-2019 - colofon - anbi